Image

Uppsägning av kontrakt

Säga upp lägenhet, lokal eller p-plats
Vi har olika uppsägningstider på lägenheter, garage, p-platser och lokaler. Läs nedan vad som gäller för det som du behöver säga upp.

Oavsett vad du vill säga upp måste uppsägning vara skriftlig. Du säger upp din lägenhet, lokal, p-plats etc genom att sätta din underskrift på baksidan av kontraktet. Om ni är två kontraktsinnehavare ska bådas namnteckningar med. Kom ihåg att datera underskriften/-erna. När vi tagit emot din uppsägning skickar vi dig en skriftlig bekräftelse. Vid dödsfall är uppsägningstiden på en lägenhet en kalendermånad om uppsägningen inkommer inom en månad efter dödsfallet.

 

Uppsägning av lägenhet
Uppsägningstiden för lägenheter är tre hela kalendermånader. Det innebär att vi måste ha uppsägningen hos oss senast sista vardagen i månaden, för att uppsägningstiden på tre månader ska börja räknas från och med den första i nästkommande månad.

 

Uppsägning av p-plats med motorvärmare
Vi hyr enbart ut p-platser med motorvärmare. Uppsägningstiden för dessa p-platser är ett år (dvs 12 hela månader). Du måste säga upp p-platsen månaden innan 12-månadersperioden ska börja löpa. Annars förlängs kontraktet ytterligare ett år.

 

Uppsägning av garage
För garage är uppsägningstiden samma som för lägenheter, dvs tre hela kalendermånader. Vi måste ha uppsägningen hos oss senast sista vardagen i månaden, för att uppsägningstiden på tre månader ska börja räknas från och med den första i nästkommande månad.