Bild på arbetare

Styrelse och företagsledning

Styrelsen
Styrelsen utses av kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning, som motsvarar den aktuella mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Ledamöter

Lennart Haglund, (C) ordförande
Hans Andersson (M) vice ordförande
Leif Gustavsson (S)
Henrik Andersson (S)
Jörgen Erikson (C)
Hans Persson (KD)
Anna Letth (SD)

Ersättare

Alexandra Sindell (C)

Ulf Nyberg (M)

Göran Björk (S)

Eija Qvist (S)

Crister Persson (C)

Tim Eriksson (KD)

Per-Arne Engström (SD)

Företagsledning

VD

Annika Björklund-Fagrell

annika.bjorklund@tranemobostader.se

Ekonomi

Bygg och fastighet


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg