Bild på arbetare

Styrelse och företagsledning

Styrelsen
Styrelsen utses av kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning, som motsvarar den aktuella mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Jan-Erik Svenningsson, S (ordförande)
Crister Persson, C (vice ordförande)
Per Simonsson, KD
Jenny Rydin Johnsson, S
Andreas Ståhl, S
Hans Andersson, M
Jan Hagberg, SD

Suppleanter

Göran Eksberg, S

Tina Haglund, C

Madde Lind, S

Driton Bilalli, S

Robin Kaas, V

Anna Letth, SD

Företagsledning

VD

Annika Björklund-Fagrell

annika.bjorklund@tranemobostader.se

Ekonomi

Bygg och fastighet