Tranemo Bostäder


NYHETER

Ny information om serviceanmälan

Från och med tisdag 1 september 2015 går Tranemobostäder över till nytt telefonnummer för serviceanmälan: 0325-586 851.
Telefontid mellan kl. 07.00-09.00. Kundvärd kommer att ta emot ditt telefonsamtal och lägga in ditt ärende i planeringen för åtgärd. Vid akuta fel som inträffar utanför telefontiden (exempel vattenläcka, elfel o.sv.) ring samma telefonnummer. Efter kl. 16.00, vänligen ring Securitas, 010-470 53 00