Bild på nybyggt sophus på Selahavet

Miljötips

Källsortering, skänka saker och energispartips

Miljön är en viktig fråga för oss alla. Genom att källsortera, skänka istället för att slänga och återvinna det som går att

återvinna, bidrar du i det viktiga arbetet. Matavfall blir biogas och förpackningar blir nya produkter. Och totalt får vi 

mindre osorterade sopor att ta hand om.

 

Varje fastighet har ett miljöhus eller en ”miljöhage” med sopkärl, där det finns tydliga instruktioner om hur du 

sorterar ditt hushållsavfall exempelvis plastförpackningar, metall, kartong, tidningar. Som hyresgäst är du skyldig 

att följa dessa instruktioner. Genom att slänga rätt och hålla rent bidrar du till att du och dina grannar får ett 

trevligt miljöhus.

 

Återvinningscentralen i Tranemo, ÅVC Returen

Har du stora kartonger från till exempel köp av elektronik eller möbler måste du själv ta dessa till ÅVC Returen,

återvinningscentralen i Tranemo på Storgatan 78. Stora kartonger fyller upp våra återvinningskärl direkt, och 

det är därför inget som vi tar hand om.

 

Farligt avfall kör du själv till ÅVC Returen. Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färgrester, olja, kemikalier,

 parfymer och hårsprayer samt kvicksilver i t ex gamla termometrar.

 

Skänka saker som du inte vill ha men som kanske någon annan vill ha, kan du till exempel göra på Butik Återbruk i

Limmared. Du kan också lämna in sakerna i containrar på ÅVC ReturenAndra större saker som du vill bli av med kör 

du till också till ÅVC Returen. Detta gäller till exempel stora kartonger som vi nämner ovan, madrasser, täcken och möbler

Läs och lär dig mer om avfall på sopor.nu

 

Spara energi

Genom att vi alla använder mindre mängd energi sparar vi ofantligt på miljön 

– den energi som vi inte behöver använda är den bästa insatsen vi kan göra. 

Här kan vi alla hjälpa till!

Temperaturen i din lägenhet ska vara mellan 20 och 21 grader. 

Det är temperaturen i lägenheten som styr om ditt element går igång eller inte. Även om det är kallt ute kan ditt element vara svalt. 

Termostaten känner av temperaturen i lägenheten och ligger den mellan 20 och 21 behöver inte elementet gå igång. 

Vill du mäta temperaturen gör du det 1 meter från en yttervägg och 1 meter från golvet. 

Fönster och dörrar ska vara stängda. Om det är mindre än 20 grader under en längre tid, 

ber vi dig att kontakta oss med en felanmälan.

 

Några tips för att spara energi

  • Täck inte för element med möbler, elementskydd eller gardiner – det hindrar värmespridningen i rummet.
  • Täck inte för termostaten på elementet. Då känner termostaten av en för hög temperatur och stänger av elementet.
  • Fäll ner persiennerna på natten eller dra för gardiner. Fönster släpper ut mycket värme och genom att täcka fönstren isolerar man.
  • Vädra kort och intensivt – fönster eller balkongdörrar ska stå öppna korta perioder. Annars kyler du ut lägenheten.
  • Säkra ett gott inomhusklimat! Låt ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften vara öppna. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten. Att ventilerna är öppna är också en förutsättning för att fukt inte blir kvar i lägenheten.
  • Belysningen står för en fjärdedel av hemmets energianvändning. Släck lampor när du inte är i rummet och när du går hemifrån. Använd LED-lampor så mycket du kan. LED-lampor är energisnåla.

Stäng av elektroniken med strömbrytaren istället för fjärrkontrollen. 

Standby-lägen (viloläge) kan i vissa apparater dra lika mycket energi som när de är påslagna.

Hand slänger batteri
Kundvärd sorterar i miljöhus