Vi genomför marknadsundersökning

Vi genomför en marknadsundersökning

Med start i mitten av mars ringer ett marknadsundersökningsföretag, Inco Marketing, på vårt uppdrag till slumpvis utvalda kommuninvånare. Man frågar bland annat om intresset av att flytta inom en period på några år. Får du ett samtal är vi förstås jätteglada om du vill vara med i undersökningen! Det är en stor hjälp för oss när vi planerar framtida byggnation.