Uppdatering på solgårdsgatan

Pågående arbeten

Taksarg höjs hus 11 Fasad hus 9

Kanalisation installatörer hus 9 & 11

Rivning takhuvar Gipstak hus 9

Glaspartier entré

 

 

Kommande arbeten

Tak till entréutbyggnader

Fasad hus 11 Regling schakt i lgh

 

Bilder från veckan

 Ytterligare en sida har fått isolering & hattprofiler

 

 Bilderna är tagna av RoGruppen