Vår företagsledning och styrelse

Tranemobostäder leds operativt av en ledningsgrupp, där VD:n är ytterst ansvarig. VD:n rapporterar i sin tur till styrelsen, som utses av kommunfullmäktige, enligt den aktuella mandatfördelningen. 

.

FÖRETAGSLEDNING

VD

Annika Björklund-Fagrell
0325-58 68 53
E-post

EKONOMI

Susanne Nordliden
0325-58 68 52
E-post

FÖRVALTNING

Tommy Persson
0325-58 68 57
E-post

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Jan-Erik Svenningsson (S)

VICE ORDFÖRANDE

Crister Persson (C)

LEDAMOT

Jenny Rydin Johnsson (S)

LEDAMOT

Andreas Ståhl (S)

LEDAMOT

Jan Hagberg (SD)

LEDAMOT

Per Simonsson (KD)

LEDAMOT

Birgitta Olander (M)