Aktuell Coronainformation från kommunen 2021-04-27

Vi ser fram emot vaccinationerna och mot en minskad smittspridning i samhället. Men än så länge är vi inte där. Vi på Tranemobostäder fortsätter att arbeta växelvis på distans (vi som kan) och på plats på Moavägen. Våra fastighetsskötare och hantverkare fortsätter att arbeta på avstånd från våra hyresgäster och med skyddsutrustning.  Läs mer på kommunens hemsida om läget i kommunen https://tranemo.se/storning/information-om-covid-19/