Tranemo Bostäder


Intresseanmälan

Bo med oss på TranemoBostäder!

Fyll i ansökan nedan för att komma med i TranemoBostäders register över bostadssökande. För att hamna på kölistan gör TranemoBostäder en kreditupplysning på dig och ev. medsökande. Om du istället vill ha en intreseanmälan i pappersform skickad hem till dig är det bara att kontakta oss.

SÖKANDE
Namn*

Personnummer*

Adress*


E-post*

Telefon bostad/mobil*

Telefon arbete

Arbetsgivare*

Årsinkomst*

Nuvarande hyresvärd (namn & telefonnummer)


EV.MEDSÖKANDE
Namn*

Personnummer*

Adress*


E-post*

Telefon bostad/mobil*

Telefon arbete

Arbetsgivare*

Årsinkomst*

Nuvarande hyresvärd (namn & telefonnummer)


ÖNSKEMÅL OM BOSTAD
Antal rum och kök*
  1
  2
  3
  4
 
Markboende
Ja
Nej
Båda
Övrigt
 
Önskemål om ort och gata