Tranemo Bostäder


Bo i hyresrätt

Hos Tranemobostäder

Alla som vill bo i vår trevliga kommun ska kunna hitta sitt boende hos oss. Oavsett om du föredrar markplan med egen trädgårdstäppa och egen tvättstuga eller trivs bäst i mer traditionella hyreshus har vi alternativ.
Vi har 803 lägenheter på 10 tätorter. Läget väljer du själv!

Hyresrätt har många fördelar

Du ska veta både vad du kan förvänta dig av oss, som din hyresvärd, och vad vi i vår tur förväntar oss av dig som hyresgäst. Om du och dina grannar känner till, och handlar efter trivselreglerna blir boendet trivsamt för alla.

Boendeinformation

Inflyttning

Välkommen till TranemoBostäder! Inflyttning sker på överenskommet datum klockan 12.00. Är det aktuella datumet en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, sker tillträde eller avträde i stället nästa vardag.
 

När ska hyran betalas?

Hyran ska betalas förskottsvis varje månad, senast den sista i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste betalas senast den sista mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten. Vid försening av betalning skickas inkassokrav och en lagstadgad inkassoavgift (SFS 2003:294) debiteras. Vidare debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8% från förfallodagen tills betalning sker.

Autogiro

Ett enkelt sätt att betala är via autogiro. Då dras hyran direkt från bankkontot på förfallodagen. Vill du ansöka om autogiro finns blankett på vårt kontor.

Vårda lägenheten

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips:

• Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast.
• Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål - då kan skador uppstå!
• Använd milt rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.
 

Visa hänsyn till dina grannar

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Hög musik och skrik kan upplevas störande. Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg. Som hyresgäst är man ansvarig för alla som tillhör ens hushåll, även för besökande till lägenheten.
 

El-abonnemang

TranemoBostäder anmäler dig som hyresgäst till respektive nätbolag. Där Vattenfall är nätägare skall hyresgästen själv anmäla in- och utflyttningar. Vill du binda ditt rörliga el-pris får du själv kontakta valfritt elbolag.
 

Bredband

Tranemobostäders hyresgäster har olika valmöjligheter till bredbandsuppkoppling. Kontakta oss för att få redan på vad som gäller på just din adress.

Elektriska Installationer

Elektriska installationer skall utföras av behörig elinstallatör. Installationer utöver de som finns i lägenheten bekostar du själv.
 

Tvättstugan

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och en plats där många goda grannrelationer skapas. Följ noga reglerna i tvättstugan. Boka ordentligt. Var rädd om maskinerna när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Då får du också det bästa tvättresultatet. Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma till i tid. Städa efter dig. Lämna tvättstugan och torkrum i det skick du själv vill finna det i.
 

Trapphus och entréer

Ställ inte barnvagnar, cyklar eller skor i trappan eller utanför din entrédörr. Det gör det svårt för eventuell räddningspersonal att komma fram om det händer något. Och du får själv svårt att ta dig ut om det skulle börja brinna.
Hjälp oss hålla trapphusen fria!
 

Balkong

Du får sätta upp balkongskydd, blomlådor och liknande efter anvisning av hyresvärden. Anvisningarna är nödvändiga, eftersom hyresvärden ansvarar för fastighetens utseende och för att dina blomlådor inte ska skada andra föremål eller personer. Egen parabol får du bara sätta upp efter tillstånd av hyresvärden.
 

Uteplats

Hyr du lägenhet med uteplats och/eller trädgård ansvarar du för att rabatten sköts och att gräset och häcken klipps.
 

Grillning

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Kolgrillar man utomhus skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os.
 

Ute på gården

Kör inte in med bil eller cykel in på bostadsområdets gångar. Barn kan leka där och snabbt dyka upp på gångarna.
Har du katt eller hund måste du, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte heller springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från barnens lekplatser. Mata inte fåglarna. Det kan locka till sig både råttor och möss.
Det är viktigt att alla hjälper till att skapa ett trivsamt boende. Lär barnen att inte skräpa ner. Hjälp oss att se till att barn och ungdomar är rädda om växter och rabatter.

Om du flyttar

Kontakta oss i god tid när du ska flytta! Vi kanske kan erbjuda dig ny lägenhet om du får ändrade bostadsbehov. Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Skriftlig uppsägning lämnas till vårt huvudkontor i Tranemo.
Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 31 januari, gäller uppsägningstiden till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden varar alltså under februari, mars och april.
Om du däremot säger upp lägenheten den 1 februari, gäller uppsägningen till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader: mars, april och maj.
När lägenheten är uppsagd är du skyldig att visa den vid lämplig tid efter överenskommelse.

Kom ihåg!
• Du måste beställa besiktning i god tid innan avflyttningen.
• Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar.
• Du måste städa lägenheten noggrant och lämna tillbaka nycklarna senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.
 

Flytt-besiktning

När lägenheten besiktigas av hyresvärden ska du vara närvarande. Det beror på att parterna kan behöva diskutera eventuella skador i lägenheten, och din, som hyresgäst, eventuella ersättningsskyldighet.
 

Nycklar

För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenhet skall få tillgång till lägenhetsnycklar ska extranycklar beställas genom hyresvärden. Har du blivit av med din nyckel, anmäl detta genast till oss på kontoret eller till din bovärd. Har du tappat bort en nyckel blir du ersättningsskyldig för låsbyte.

Vi tänker miljö

Miljlö- och Kvalitetspolicy

Vi på TranemoBostäder skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalité upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.
Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.
Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.
Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av.
Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.
 

ISO certifierat företag

TranemoBostäder är sedan den 11 december år 2001 certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Det innebär att vi arbetar med vårt miljöarbete på ett strukturerat och systematiskt sätt med syftet att vi ska uppnå ständigt förbättring.

Tips till energibesparing
Några små enkla tips för att spara på vår energi!
• Duscha istället för att bada.
• Frosta av kyl och frys ofta
• Felanmäl droppande kranar.
• Släck ljusen i tomma rum.
• Stäng av TV och radio som inte används.
• Möblera inte framför element.
• Tvätta inte halvfulla tvättmaskiner.
• Håll ytterdörren stängd.
 

Sortera och kompostera

Hjälp oss sortera! Hushållssopor sorteras i två olika kärl, matrester läggs i svarta soppåsar (dessa får du av din kundvärd). Soprummens utformning kan variera från område till område men tillsammans med kommunens återvinningsstationer finns möjlighet att sortera papper, papp, hårdplast, glas och metall. Tänk också på att inte ställa grovsopor i soprummen. Dessa får du själv transportera till återvinningsstationen.