Tranemo Bostäder


Felanmälan

Anmäl alltid fel i din lägenhet

Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten. Kontrollera till exempel regelbundet att element inte läcker. Om ett fel uppstår, med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Saker som går sönder och tillhör lägenheten, har du rätt att få lagade. Ring oss genast så att skadan inte förvärras! Får du ohyra, som t.ex mjölbaggar i din lägenehet, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig. Vår service omfattar felanmälan och reparationer. Observera dock att du kan bli ersättningsskyldig för skador du själv vållat.

Telefonnummer för felanmälan är 0325-58 68 51(telefontid mellan 07.30-09.00). Det går även bra att fylla i formuläret nedan och skicka in till oss. Vid akut fel (exempelvis vattenläcka, elfel m.m.) som inträffar utanför telefontiden, ring 0325-58 68 50.

 

Felanmälan

Namn

Adress


Beskriv gärna felet du anmäler här

Telefon hem

Telefon dagtid

E-post


Får Tranemobostäder gå in i din lägenhet med huvudnyckel?
Ja NejSecuritas

Måndag–torsdag 16.00–6.30, fredag från 13.00 till måndag 6.30 görs anmälan till Securitas larmcentral, 010-470 53 00.

I vårt avtal med Securitas ingår också att vi kan nyttja väktare för störningsjour d.v.s. vid bråk i lägenheter, trapphus eller utanför våra fastigheter för att påtala och tillrättavisa den som stör. Vidtagna åtgärder av väktare dokumenteras. Vid konstaterad störning, faktureras kostnad för utryckningen. Blir du utelåst utanför kontorstid hjälper Securitas oss, vid uppvisande av legitimation, med upplåsning av din lägenhet mot en ersättning av 550 kronor (inkl moms) vilket faktureras av Securitas.